Hvorfor er ikke fasettskårene et gjennomsnitt av faktorskårene?

Når skårene dine reg­nes ut, blir de vei­et opp mot resul­tatene til de som alt har tatt testen. (Dette er i seg selv ikke liketil, for­di user­iøse, ufer­di­ge og klart ikke-respres­nta­tive svar må lukes ut.)

Og her er greia: Fasettskårene og fak­torskårene reg­nes ut hver for seg. Det er ikke slik at fak­torskårene er et gjen­nom­snitt av fasettskårene. 

Con­tin­ue read­ing «Hvor­for er ikke fasettskårene et gjen­nom­snitt av fak­torskårene?»