Den offisielle Big 5‑testen til «Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre»

Boka er skrevet av Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren, psykolo­gen som Har­ald Eia og Nils Bren­na bruk­er i NRK P2-pro­gram­met «Sånn er du», sam­men med Pet­ter Schjerven.

Testen er utviklet av Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren. Den er basert på spørsmå­lene fra The Inter­na­tion­al Per­son­al­i­ty Items Pool. Hvis du husker å opp­gi epost-adresse når du tar testen, vil du få tilsendt justerte resul­tater når normer­ings­grunnlaget øker og din skår oppdateres.

Bestill boka sign­ert av Rolf:

Lik oss på Facebook:

Hvem er du? Et veldig enkelt spørsmål!