Den offisielle Big 5-testen til «Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre»

Boka er skrevet av Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykologen som Harald Eia og Nils Brenna bruker i NRK P2-programmet “Sånn er du”, sammen med Petter Schjerven.

Testen er utviklet av Rolf Marvin Bøe Lindgren. Den er basert på spørsmålene fra The International Personality Items Pool. Hvis du husker å oppgi epost-adresse når du tar testen, vil du få tilsendt justerte resultater når normeringsgrunnlaget øker og din skår oppdateres.

Bestill boka signert av Rolf:

Lik oss på Facebook:

Hvem er du? Et veldig enkelt spørsmål!