Den offisielle Big 5‑testen til «Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre»

Testen er utviklet av Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren. Den er basert på spørsmå­lene fra The Inter­na­tion­al Per­son­al­i­ty Items Pool. Hvis du husker å opp­gi epost-adresse når du tar testen, vil du få tilsendt justerte resul­tater når normer­ings­grunnlaget øker og din skår opp­dateres.

Bestill sign­ert av Rolf:

Lik oss på Face­book: