Den offisielle Big 5‑personlighetstesten til «Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre»

Den grundigste og mest omfattende gratis Big 5‑baserte personlighetstesten på norsk.

Bestill boka signert av Rolf:
Lik oss på Facebook
Om boka på Goodreads:

Testen er utviklet av Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren. Den er basert på spørsmå­lene fra The Inter­na­tion­al Per­son­al­i­ty Items Pool. Hvis du husker å opp­gi epost-adresse når du tar testen, vil du få tilsendt justerte resul­tater når normer­ings­grunnlaget øker og din skår oppdateres.

Hvem er du? Et veldig enkelt spørsmål!