Når skårene dine regnes ut, blir de veiet opp mot resultatene til de som alt har tatt testen. (Dette er i seg selv ikke liketil, fordi useriøse, uferdige og klart ikke-respresntative svar må lukes ut.)

Og her er greia: Fasettskårene og faktorskårene regnes ut hver for seg. Det er ikke slik at faktorskårene er et gjennomsnitt av fasettskårene.

Men, spør du kanskje da, det er jo de samme poengene som regnes ut?

Jo, i og for seg. Men noe som f.eks. får uttelling på fasettnivå, er at spørsmålene ikke er rene representanter for sin fasett. Så det er overlapping mellom fasettene – et spørsmål gir utslag for flere fasetter, og det får konsekvenser for hvordan fasettskåren regnes ut.

Den enkleste intuitive måten å forklar dette på, er at fasettskårene ikke beskriver hele faktoren. De er et utvalg, de skal i prinsippet dekke hele faktoren, men spørsmålene er ikke omfattende nok til at det fungerer helt i praksis.

Det er noe av prisen som må betales for å holde antall spørsmål nede.

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!