Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre

Petter Schjerven og psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren testet God morgen Norges programleder Peter Bubresko med personlighetstesten «Big Five». Særlig én ting overrasket.

https://www.tv2.no/a/11709359

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!