NRK Trøndelag intervjuer Petter og Rolf. Programlederne får sine personligheter opplest.

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/sesong/202010/DKTL01020820

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!