I boka nevner jeg såvidt R. Meredith Belbin. I denne teksten vil jeg gi en oversikt over firmaet BelBin Associates og dets grunnlegger, R. Meredith Belbin. Jeg vil også diskutere hans teorier om teamroller og ledelse, samt dele mine egne erfaringer og interaksjoner med Belbin og hans team. Firmaet BelBin Associates er et britisk rådgivningsfirma, grunnlagt og ledet av R. Meredith Belbin. Han er antagelig mest kjent for teamrolle-teoriene sine, men teoriene hans om ledelse er også ganske fascinerende. Belbin som organisasjonsteoretiker er spennende i seg selv. Han er ganske uerbødig, mener at ledelse ofte er mer i veien enn til nytte og legger stor vekt på at teams med medlemmer som er interessert i og skjønner det de driver med i stor grad kan holde det gående på egen hånd.

I Management Teams – Why They Succeed or Fail beskriver Belbin hvordan teamrollene ble til – blant annet ved å studere hvordan gupper med forskjellige personligheter løste oppgaver i en svært avansert variant av brettspillet Monopol. Han legger stor vekt på at enkelte særheter hos medarbeidere må tillates, fordi de faktisk bidrar til de positive egenskapene. Ifølge Belbins våpendrager Barrie Watson, ifølge min egen kalkulator som regner over fra Big 5-skårer til Belbin-roller, og ifølge Belbins verktøy Interplace er jeg Plant, Specialist og Monitor/Evaluator. Den rollen jeg dropper hvis jeg kan, er Shaper.

BelBin Associates arrangerer seminar hvert oddetallsår, og det kan bare anbefales. Jeg vil dog advare – selv om seminarene legger vekt på at folk skal bli kjent med hverandre, er det ikke som seminarene i HR Norge – BelBins seminarer krever at deltakerne har en viss faglig kompertanse. De faglige diskusjonene blir gjerne deretter, og briter er veldig glad i mennesker som mestrer det å være uenig med stil.

Belbins Teamroller, by Midjourney AI
Belbins Teamroller

Og apropos det. Hovedoppgava mi gikk ut på å undersøke om Belbins teamroller kunne beskrives ut fra Big 5. Det kan de, og det gir støtte for at teorien hans har et godt faglig fundament. Belbin leste oppgava mi. og han ble ikke blid. Han begynte med å rose den, som briter gjør – den var omhyggelig og grundig og faglig og fullstendig overflødig. Folk går rundt og sier (I England snakker de faktisk om Belbin, varemerket hans er stort der) at akk, bare denne Belbin hadde vært psykolog.

Men jeg er psykolog. Jeg disputerte til doktorgrad i geriontologi i 1945. Jeg er bare ikke interessert i å beskrive personlighet med åtte desimalers nøyaktighet! I og med at hovedoppgava mi endte med en matrise for å regne om fra Big 5 til Belbin, hadde jeg et amatørmessig, umodent håp om at han kunne være interessert i å betale en slant for resultatene. Som man forstår var det ikke interessant.

Men etter salven ble han blid igjen, og vi er på god fot. Medarbeiderne hans er selvsagt interessert i å måle personlighet med åtte desimalers nøyaktighet. Han vet at de bruker disse metodene han misliker i utvikling av Interplace, ekspersystemet som BelBin Associates selger. Men han liker det ikke.

Belbins teamroller:

  1. Plant: Kreativ, innovativ og tenker utenfor boksen. Planten kan være uorganisert og kan mangle evnen til å følge opp ideene sine.

  2. Monitor Evaluator: Analytisk, objektiv og vurderer alternativer grundig. Monitor-evaluatoren kan imidlertid være treg i beslutningsprosessen og kan mangle kreativitet.

  3. Resource Investigator: Utadvendt, kontaktskapende og overbevisende. Ressursundersøkeren kan imidlertid være overoptimistisk og kan overlate detaljene til andre.

  4. Implementer: Praktisk, pålitelig og effektiv. Implementøren kan imidlertid være stiv og kan mangle fleksibilitet.

  5. Completer Finisher: Nøyaktig, punktlig og sikrer at alt blir gjort til punkt og prikke. Fullføreren kan imidlertid være tilbøyelig til å bli fanget opp i detaljer og kan mangle evnen til å tenke på lang sikt.

  6. Teamworker: Samarbeidsvillig, diplomatisk og flink til å bygge relasjoner. Teamarbeideren kan imidlertid være tilbøyelig til å unngå konflikter og kan mangle evnen til å ta beslutninger på egen hånd.

  7. Shaper: Entusiastisk, handlekraftig og utfordrende. Formeren kan imidlertid være tilbøyelig til å overse andres synspunkter og kan være for konfronterende.

  8. Specialist: Dedikert, fokusert og har spesifikk kunnskap og ferdigheter. Spesialisten kan imidlertid være for fokusert på sitt eget område og kan mangle evnen til å se det store bildet.

  9. Coordinator: Rolig, selvsikker og flink til å delegere. Koordinatoren kan imidlertid være tilbøyelig til å unngå konflikt og kan mangle evnen til å ta avgjørelser i stressende situasjoner.

Videre lesning:

Mer om Belbins teamroller

Enda mer om Belbins teamrollerS

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!