Samleside: Big 5 på NRK Ekko

Det er stort sett greit, det som sies. Men dog.

Odburt og Allport begynte ikke med 150000 personlighetstrekkbeskrivende adjektiver, men med ca 18500, som de reduserte til ca. 4500.

Og Big 5 er ikke en test. Big 5 er en modell av personlighet, som blant annet kan brukes til å utvikle tester. Det er ikke bare testing jeg er interessert i, men personlighet rent generelt. Også slikt som vi ikke vet hvordan vi skal måle ennå.

Petter hos Pia og Psyken

Et dypdykk inn i menneskers psyke med programleder Pia Pedersen og huspsykolog Simen Fjellstad Holm.

Jeg er ikke helt enig med huspsykolog Holm om at Big 5 først og fremst dreier seg om svar på personlighetstester. Big 5 er en svært omfattende modell for personlighet. Det første personlighetstestene i Big 5-tradisjonen ble utviklet for å teste hypoteser innen teorien. De kommersielle anvendelsene kom seinere.

Hvorfor det lønner seg å bruke personlighetstester ved rekruttering

Du skal ansette noen, og vedkommende skal gjøre en god jobb. Så du lager en stillingsannonse, leser gjennom CV-er, intervjuer søkere, sjekker referanser, og ansetter den du liker best av de du tror kan gjøre jobben.

Hvor sikker kan du være på at du ansatte den som duger best?

Continue reading “Hvorfor det lønner seg å bruke personlighetstester ved rekruttering”