fbpx

Kan introverte være pådrivere?

Leseren min har kom­met med et inter­es­sant inn­spill. En poten­siell arbei­ds­giv­er med­del­er at de Anset­ter ikke intro­verte for­di de man­gler pådrivere­gen­skaper. Spør du meg, og det er jo det leseren min gjør, er dette et kon­tro­ver­sielt utsagn.

Samleside: Big 5 på NRK Ekko

Det er stort sett gre­it, det som sies. Men dog. Odburt og All­port beg­y­nte ikke med 150000 per­son­lighet­strekkbeskrivende adjek­tiv­er, men med ca 18500, som de reduserte til ca. 4500. Og Big 5 er ikke en test. Big 5 er en mod­ell av per­son­lighet, som blant annet kan brukes til å utvikle tester. Det er ikke bare testing […]

Petter hos Pia og Psyken

Et dypdykk inn i men­neskers psyke med pro­gram­led­er Pia Ped­er­sen og husp­sykolog Simen Fjell­stad Holm. 

Petter på Ekko

Per­son­lighet­stest­ing på godt og vondt. https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202011/MDFP02023220#t=1m4s