Hvem er du? Hvordan forstå deg selv – og alle andre

Hør episoden

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!