Det er stort sett greit, det som sies. Men dog.

Odburt og Allport begynte ikke med 150000 personlighetstrekkbeskrivende adjektiver, men med ca 18500, som de reduserte til ca. 4500.

Og Big 5 er ikke en test. Big 5 er en modell av personlighet, som blant annet kan brukes til å utvikle tester. Det er ikke bare testing jeg er interessert i, men personlighet rent generelt. Også slikt som vi ikke vet hvordan vi skal måle ennå.

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!