Samleside: Big 5 på NRK Ekko

Det er stort sett gre­it, det som sies. Men dog.

Odburt og All­port beg­y­nte ikke med 150000 per­son­lighet­strekkbeskrivende adjek­tiv­er, men med ca 18500, som de reduserte til ca. 4500.

Og Big 5 er ikke en test. Big 5 er en mod­ell av per­son­lighet, som blant annet kan brukes til å utvikle tester. Det er ikke bare test­ing jeg er inter­essert i, men per­son­lighet rent generelt. Også slikt som vi ikke vet hvor­dan vi skal måle ennå. 

Liked it? Take a sec­ond to sup­port Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren on Patreon!
Become a patron at Patreon!