Leseren min har kommet med et interessant innspill. En potensiell arbeidsgiver meddeler at de

Ansetter ikke introverte fordi de mangler pådriveregenskaper.

Spør du meg, og det er jo det leseren min gjør, er dette et kontroversielt utsagn.

Kan introverte være pådrivere, ved Midjourney
Kan introverte være pådrivere?

Jo, introverte kan godt være pådrivere (engelsk: shaper) – avhengig av hva de skårer på Big 5-faktorene.

En introvert vil typisk (mener jeg) skåre lavt på ekstraversjon og høyt på nevrotisisme – og det (mener jeg) gjør pådrivere også. 

Teamrollepreferanse er ipsativt. Det betyr at det som teller, er hvilke faktorer den enkelte person fortrekker framfor andre. 

Ikke bare dét, men pådriveren er først og fremst høy på nevrotisisme og lav på åpenhet for erfaringer – altså ikke ekstravert. Hvor mange trauste nevrotikere vil banken ha, egentlig? Særlig tatt i betraktning at pådrivere har en lei tendens til å dra i hver sin retning, og at de ikke alltid er så glade i å høre på folk.  Ja de skårer typisk høyt på ekstraversjon, men det er ikke det samme som at de er utadvendte – i og med at de er lite sosiale. 

Banken bør nok vurdere å sette seg inn i teamrolle- og personlighetsteori på litt mer enn overskriftsnivå.

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!