Et dypdykk inn i menneskers psyke med programleder Pia Pedersen og huspsykolog Simen Fjellstad Holm.

Jeg er ikke helt enig med huspsykolog Holm om at Big 5 først og fremst dreier seg om svar på personlighetstester. Big 5 er en svært omfattende modell for personlighet. Det første personlighetstestene i Big 5-tradisjonen ble utviklet for å teste hypoteser innen teorien. De kommersielle anvendelsene kom seinere.

Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!
Become a patron at Patreon!