fbpx

Et dypdykk inn i men­neskers psyke med pro­gram­led­er Pia Ped­er­sen og husp­sykolog Simen Fjell­stad Holm. 

Jeg er ikke helt enig med husp­sykolog Holm om at Big 5 først og fremst dreier seg om svar på per­son­lighet­stester. Big 5 er en svært omfat­tende mod­ell for per­son­lighet. Det første per­son­lighet­stestene i Big 5‑tradisjonen ble utviklet for å teste hypoteser innen teorien. De kom­mer­sielle anven­delsene kom seinere.

Liked it? Take a sec­ond to sup­port Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren on Patreon!
Become a patron at Patreon!